Посещения:
Днес: 29Общо: 126842

4. Работа с продукти в Складова Програма

Ръководство за Работа » 4. Работа с продукти в Складова Програма

Модул ПРОДУКТИ - пълна информация за всички продукти или артикули в търговския обект. 

продукти в СКЛАДОВА ПРОГРАМА

Информацията може лесно да бъде сортирана, като се кликне върху името на колоната.
Възможности за търсене по: Име, Номер или Баркод, Категория, Допълнителна категория, срок на годност и партида номер.

 

 

За добавяне на НОВ ПРОДУКТ избираме "Добави нов", след което се отваря нов прозорец:

нов продукт в СКЛАДОВА ПРОГРАМА

След натискане на бутон "Напред", продукта автоматично се създава в базата данни.

 

 

За Импортиране на продукти от таблица на EXCEL избираме "Импортиране", след което се отваря нов прозорец:               

 

импортиране на  продукти в СКЛАДОВАТА ПРОГРАМА

Натиснете върху "Изтегли примерен шаблон" и отворете изтегленият файл:

импортиране на  продукти в СКЛАДОВАТА ПРОГРАМА

След въвеждане на желаните артикули запишете файла и го заредете през програмата.

импортиране на  продукти в СКЛАДОВАТА ПРОГРАМА

Натиснете (Избор на Файл), посочете къде се намира файла и натиснете бутона "Напред". След успешно импортиране отдолу ще се появи поле с надпис
"Успешно добавихте ~брой~ продукта"